Butiran Pengadu
Butiran Anggota Yang Terlibat
Butiran Aduan
(jpg,png,mp3,mp4,pdf) tidak melebihi 10Mb
Perakuan


Malaysia Coast Guard
Integrity Reporting System

- MCG InteRSys -

Pengenalan

MCG InteRSys merupakan saluran untuk warga Agensi dan orang awam dalam menyalurkan maklumat atau aduan berkaitan perlakuan jenayah rasuah, salah laku dan juga pelanggaran tatakelakuan. MCG InteRSys akan memproses, meneliti dan menilai maklumat atau aduan diterima sebelum tindakan selanjutnya diambil.

Tatacara Memberi Aduan

Pengadu diingatkan untuk tidak menggunakan bahasa kesat, lucah, konfrantasi, penghinaan dan/atau pertuduhan tanpa asas. Aduan yang dibuat juga mestilah tidak melibatkan keputusan mana-mana mahkamah/badan arbitrari/seumpamanya serta mana-mana pertikaian yang melibatkan masalah peribadi antara syarikat/individu yang tiada kaitan dengan peranan dan fungsi APMM. Bagi memudahkan aduan diambil tindakan, pihak APMM memerlukan kerjasama daripada pengadu untuk memberikan maklumat tambahan seperti dokumen-dokumen berkaitan, rakaman gambar, rakaman video dan sebagainya mengikut kesesuaian aduan.

Hubungi Kami

Telefon
: 03 8995 7053
WhatsApp
: 011 3557 7285